färgskål

Bekämpa fattigdom genom företagande

Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vårt mål är att skapa tio miljoner jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.

Vi gör skillnad
barnarbete

Så här bekämpar vi barnarbete

Sedan år 2000 har antalet barn som arbetar i världen minskat från 246 till 168 miljoner (ILO, 2012). Trots att siffrorna har gått ned så är det fortfarande alldeles för många! I Indien beräknar man att hela 12 % av alla barn i åldrarna 5-14 år arbetar, i Kenya ligger siffran på omkring 25 % […]

barn hih bild

Historien om Hand in Hand

Året var 1989 då ett gäng läromedelsförfattare från Sverige befann sig på studieresa i den indiska staden Kancheepuram, som ligger i delstaten Tamil Nadu och är berömd för sin sidentillverkning. Bland deltagarna fanns bland annat paret Olle och Gunnel Blomqvist som, under vistelsen, lärde känna Mr. Jeyaraj som drev en organisation i syfte att undervisa […]

Se fler
percy

"Belöningen kommer när man träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag" - Percy Barnevik

HiH_s08_480

Efter två år var allt förändrat

Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom Hand in Hands modell och de små företag kvinnorna startar efter sin utbildning.

Läs mer om projektet
Kvinnlig entreprenör i Kenya 2013

Fattiga människor ska inte ha något gratis

Fattiga människor som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden vill inte ha allmosor. Tvärtom. De vill långsiktigt förändra sin vardag med hjälp av sin egen vilja och drivkraft.

Hjälp till!
Philomena Nduku Kenya

Samhällsengagemanget avgörande för varumärket

Människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati och harmoni kring företagets värderingar.

Agera nu!