färgskål

Bekämpa fattigdom genom företagande

Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vårt mål är att skapa tio miljoner jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.

Vi gör skillnad
kossor

Välkommen på miljöseminarium den 29/5: Clean up India – en enorm utmaning!

Kom och lyssna på Hand in Hand och Håll Sverige Rent som berättar hur vi tillsammans, genom miljöprojektet Recycle for Life, skapar hållbara system för avfallshantering och återvinning i Indien. Miljösituationen i dagens Indien är en katastrof och har stor negativ effekt på de människor som lever i denna miljö och som ofta leder till […]

Benedetta Kalondu Kenya

Hand in Hand i nytt samarbete med Kavlifonden i Kenya

Kavlikoncernen ägs av Kavlifonden som varje år delar ut en stor andel av sin vinst till välgörande ändamål. I år är vi både glada och stolta över att Kavlifonden har valt att stödja vår verksamhet i Kenya. Det tvååriga projektet startar i sommar och har som målsättning att förbättra livssituationen för 750 människor bosatta i […]

Se fler
percy

"Belöningen kommer när man träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag" - Percy Barnevik

HiH_s08_480

Efter två år var allt förändrat

Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom Hand in Hands modell och de små företag kvinnorna startar efter sin utbildning.

Läs mer om projektet
Kvinnlig entreprenör i Kenya 2013

Fattiga människor ska inte ha något gratis

Fattiga människor som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden vill inte ha allmosor. Tvärtom. De vill långsiktigt förändra sin vardag med hjälp av sin egen vilja och drivkraft.

Hjälp till!
Philomena Nduku Kenya

Samhällsengagemanget avgörande för varumärket

Människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati och harmoni kring företagets värderingar.

Agera nu!