färgskål

Bekämpa fattigdom genom företagande

Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vårt mål är att skapa tio miljoner nya jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.

Vi gör skillnad
775

Hand in Hand bekämpar fattigdom tillsammans med strategibyrån NOGA

För att nå ut med vårt viktiga budskap, skapa opinion och samla in resurser behöver Hand in Hand synas med rätt budskap, i rätt sammanhang. Strategibyrån NOGA kommer att hjälpa Hand in Hand att synas bättre och ta mer plats på internet. NOGA har en gedigen erfarenhet av långsiktigt arbete med internetmarknadsföring och kommer att bidra med en viktig del i […]

Studier är viktigt för att bryta fattigdomen.

Månadsrapport mars

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2015   Medarbetare Afghanistan Utfall februari Ack. februari Heltidsanställda 15 160 Volontärer – - Självhjälpsgrupper Afghanistan Självhjälpsgrupper –  1 316 Medlemmar i självhjälpsgrupper    – 22 371 Affärsverksamheter 11 5 184 Skapade eller vidareutvecklade jobb 18 8 587 Medarbetare östra Afrika Utfall februari Ack. februari Heltidsanställda 41 259 Volontärer 0 […]

Se fler
percy

"Belöningen kommer när man träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag" - Percy Barnevik

HiH_s08_480

Efter två år var allt förändrat

Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom Hand in Hands modell och de små företag kvinnorna startar efter sin utbildning.

Läs mer om projektet
Kvinnlig entreprenör i Kenya 2013

Fattiga människor ska inte ha något gratis

Fattiga människor som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden vill inte ha allmosor. Tvärtom. De vill långsiktigt förändra sin vardag med hjälp av sin egen vilja och drivkraft.

Hjälp till!
Philomena Nduku Kenya

Samhällsengagemanget avgörande för varumärket

Människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati och harmoni kring företagets värderingar.

Agera nu!