färgskål

Bekämpa fattigdom genom företagande

Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vårt mål är att skapa tio miljoner nya jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.

Vi gör skillnad
Shirin Jan and child

Tack för att du sparar med hjärtat!

Ett varmt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond! Ditt sparande bidrar till vårt viktiga arbete. Det finns många som sparar med hjärtat. Ett samarbete som grundas på en vilja att göra något gott kan göra stor skillnad. Under 2014 har spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit till Hand in Hands arbete. Pengarna […]

sophantering

Sustainable Business Day 2015

Den 3 mars i år anordnar Miljöaktuellt ”Sustainable Business Day” – en konferens med syfte att lyfta hållbara affärsmetoder.  Under dagen kommer företagsledare och hållbarhetsexperter att vara på plats för att tala om strategiska åtgärder som krävs av affärsvärlden för att övervinna globala hållbarhetsutmaningar. En av talarna som kommer att delta är Hand in Hands […]

Se fler
percy

"Belöningen kommer när man träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag" - Percy Barnevik

HiH_s08_480

Efter två år var allt förändrat

Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom Hand in Hands modell och de små företag kvinnorna startar efter sin utbildning.

Läs mer om projektet
Kvinnlig entreprenör i Kenya 2013

Fattiga människor ska inte ha något gratis

Fattiga människor som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden vill inte ha allmosor. Tvärtom. De vill långsiktigt förändra sin vardag med hjälp av sin egen vilja och drivkraft.

Hjälp till!
Philomena Nduku Kenya

Samhällsengagemanget avgörande för varumärket

Människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati och harmoni kring företagets värderingar.

Agera nu!