färgskål

Bekämpa fattigdom genom företagande

Vår vision är en värld utan fattigdom och barnarbete. Den största orsaken till fattigdom är att människor inte har ett arbete de kan försörja sig på. Vårt mål är att skapa tio miljoner nya jobb genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.

Vi gör skillnad
månadsrapporter HIH

Valberedningens förslag på styrelse för 2015

Valberedningen i Hand in Hand Sweden lämnar åt årsmötet följande förslag på styrelsesammansättning för 2015:   Ordförande Sunit Mehrotra, omval Styrelseledamöter Lena Apler, omval Pontus Bonnier, omval Lennart Båge, omval Rolf Carlman, omval Erik Belfrage, nyval Revisor Jonas Grahn, auktoriserad, PWC, omval Revisorsuppleant Jens Persson, auktoriserad, PWC, omval

Hand_in_Hand-02

14 miljoner tack till Svenska PostkodLotteriet och alla lottköpare

Den 4 april var det dags för Svenska PostkodLotteriets årliga förmånstagarfest och vilken kväll de bjöd på! Hand in Hand fick totalt 14 miljoner kronor från utdelningen och vi är SÅ glada, stolta och tacksamma för det! På Svenska PostkodLotteriets årliga förmånstagarfest delade de ut över en miljard kronor till drygt 50 olika organisationer som på […]

Se fler
percy

"Belöningen kommer när man träffar en stolt kvinna som lyft sig själv och sin familj ur stor fattigdom och nu driver ett framgångsrikt företag" - Percy Barnevik

HiH_s08_480

Efter två år var allt förändrat

Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom Hand in Hands modell och de små företag kvinnorna startar efter sin utbildning.

Läs mer om projektet
Kvinnlig entreprenör i Kenya 2013

Fattiga människor ska inte ha något gratis

Fattiga människor som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden vill inte ha allmosor. Tvärtom. De vill långsiktigt förändra sin vardag med hjälp av sin egen vilja och drivkraft.

Hjälp till!
Philomena Nduku Kenya

Samhällsengagemanget avgörande för varumärket

Människor vill att deras arbete ska skapa något av bestående mening. Ansvarsfullt företagande skapar varumärkessympati och harmoni kring företagets värderingar.

Agera nu!