Bli stödföretag

Att starta ett företag behöver inte kosta mer än 900 kronor, men bidrar till att en hel familj kan ta sig ur fattigdom för gott. Hur många företag vill ni starta i år?

Som stödföretag bekämpar ni fattigdom och barnarbete genom att skapa jobb så att människor kan försörja sig. Med valfri summa från 9000 kronor per år (alternativt 900 kronor i månaden) bidrar ert företag till att utsatta människor, via utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån, kan starta egna små företag. Tack vare den ökade inkomsten från företagen kan de – med egen kraft – förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer.

Som stödföretag får ni:

  • Vårt digitala nyhetsbrev
  • Fint diplom att hänga upp som en bekräftelse på ert engagemang
  • Hand in Hands logga i olika format för stödföretag att använda i er kommunikation

Pris: valfri summa från 9000 kronor per år (alternativt 900 kronor i månaden)

Vill ni bli stödföretag? Kontakta oss på info@handinhand.nu!