Hand in Hand Sverige

Box 5216
102 45 Stockholm, Sweden

Besöksadress: Nybrogatan 34
+46-(0)8 517 00 890
info@handinhand.nu

Hand in Hand i Sverige

Kontakta oss gärna om du har några frågor

Anställda på Hand in Hand

Richard Nordström

Tf. Generalsekreterare

Jur. kand. från Stockholms universitet. Verksam inom flera områden i Hand in Hand Sweden sedan 2011.

richard.nordstrom@handinhand.nu
073-984 89 30

Ekonomi och administration

Pauline Mörk

Ekonomichef

pauline.mork@handinhand.nu
076-398 99 79
Carolyn Robinson

Carolyn Robinson

Projektledare

carolyn.robinson@handinhand.nu
070-716 96 62

Kommunikation

Anställda på Hand in Hand

Håkan Jarlenius

Kommunikationsansvarig

hakan.jarlenius@handinhand.nu
070-827 52 02
Hedvig Kylberg

Hedvig Kylberg

Marknad och kommunikation

hedvig.kylberg@handinhand.nu
070-228 42 98

Fanny Lundqvist

Givarsupport och digitala medier

Föräldraledig.

fanny.lundqvist@handinhand.nu
073-071 17 88

Programverksamhet

Sara Löfberg

Programansvarig

sara.lofberg@handinhand.nu
070-688 84 78

Sara Belfrage

Utvärdering och analys

Föräldraledig.

belfrage.sara@handinhand.nu
070-570 28 60

Nina Sidenö

Programhandläggare

nina.sideno@handinhand.nu
073-903 32 51

John Lund

Programhandläggare

john.lund@handinhand.nu
070-758 30 92
Federico Zacchia

Federico Zacchia

Programhandläggare

federico.zacchia@handinhand.nu

Insamling/donationer

Sofie Borgudd

Givarsamarbeten

sofie.borgudd@handinhand.nu
070-554 54 81

Marianne Lindahl

Givarsamarbeten

marianne.lindahl@handinhand.nu
072-502 88 88

Claes Lindesvärd

Givarsamarbeten

claes.lindesvard@handinhand.nu
070-653 41 51

Anna Urban

Givarsamarbeten

anna.urban@handinhand.nu
070-917 00 63

Malin Groth

Malin Groth

Givarsamarbeten

malin.groth@handinhand.nu
0708-98 45 38

Helen Bergendahl

Givarsamarbeten

helen.bergendahl@handinhand.nu
073-325 42 22

Styrelse Hand in Hand

Hand in Hands styrelse ska bestå av ledamöter som besitter erfarenhet av områden som är av stor vikt för föreningen. Sådana områden är exempelvis insamling, marknadsföring, biståndsarbete, administration och intern kontroll samt globala utvecklingsfrågor. Styrelsen har ordinarie sammanträden fyra gånger om året.

Charlotte Bohman

Ordförande

Civilekonom. Mångårig erfarenhet som marknadschef och VD. Hand in Hand Swedens generalsekreterare från 2008-2017.

Styrelseuppdrag: AMF, Svenskt Näringsliv, Ratio, Sveriges Utrikeshandelsförening samt flera privatägda företag.

charlotte.bohman@handinhand.nu

Sunit Mehrotra

Styrelseledamot

Civilekonom. Grundare och VD på reklambyrån King Solutions med 30 års erfarenhet från kommunikationsbranschen.

Styrelseuppdrag: Social Initiative och Executive Health.

Anders Andersson

Styrelseledamot

Ekonomijournalist, entreprenör, ekonomisk rådgivare och författare. Tidigare chefredaktör på tidningarna Privata Affärer och Driva Eget.

Styrelseuppdrag: Råd & Rön, stiftelsen Soptippen, Lev Rikare och Infiniton.

Pontus Bonnier

Styrelseledamot

Civilekonom. VD för Bonniers Konsthall.

Styrelseuppdrag: Bonnier Holding AB och Dagens Nyheter AB.

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Bylund

Styrelseledamot

Civilekonom. Mångårig erfarenhet av affärsutveckling och operativt kommersiellt ansvar inom SAS. Erfarenhet av investeringar och styrelsearbete i startups.

Styrelseuppdrag: Agricam AB och Waterlemon Sweden AB.

Rolf Carlman

Styrelseledamot

Civilingenjör. Verksam inom utvecklingsfrågor sedan 70-talet (UNESCWA, SAREC och Sida).

Styrelseuppdrag: ordförande i Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).

Claire Rosvall

Styrelseledamot

Ekonomistudier vid Bryssels Universitet. Initiativtagare och verksamhetsansvarig för stiftelsen Min Stora Dag.

Styrelseuppdrag: Hedersordförande i stiftelsen Min Stora Dag, ambassadör för Project Nima samt Harald Edelstams Stiftelse.

Charlotte Österberg

Styrelseledamot

Fil. kand. i Psykologi. Privatpraktiserande samtalsterapeut sedan 15 år, både i
Sverige och utlandet. HR-frågor på McKinsey & Company, M2S,  3S.

Styrelseuppdrag: Charlotte och Fredriks Stiftelse, World of Näsmark.

Valberedning

Valberedningen valdes vid årsmötet 2016

Johan Rådmark

jradmark@gmail.com

Elisabeth Bylund

elisabeth.bylund@gmail.com

Roger Hällhag

Sammankallande

roger.hallhag@gmail.com