Hand in Hand Magnus Wennman

Månadsrapport april

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan Utfall februari Ack. februari
Heltidsanställda 269
Självhjälpsgrupper 2 252
Medlemmar i självhjälpsgrupper 97 36 507
Affärsverksamheter 2 856 15 298
Skapade eller vidareutvecklade jobb 151 20 186
Östra Afrika Utfall februari Ack. februari
Heltidsanställda 8 282
Självhjälpsgrupper 115 6 924
Medlemmar i självhjälpsgrupper 3 013 139 148
Affärsverksamheter 4 624 159 653
Skapade eller vidareutvecklade jobb 6 414 208 962
Rwanda Utfall februari Ack. februari
Självhjälpsgrupper 12 4 390
Medlemmar i självhjälpsgrupper 649 129 816
Affärsverksamheter 4 658 83 438
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 379 115 041
Zimbabwe Utfall november Ack. november
Heltidsanställda 50
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
Södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Indien Utfall februari Ack. februari
Heltidsanställda 21 1 487
Volontärer 23 56 154
Självhjälpsgrupper 905 86 646
Medlemmar i självhjälpsgrupper 10 241 1 199 983
Mindre affärsverksamheter*** 14 336  1 365 724
Medelstora affärsverksamheter 1 240 45 905
Skapade eller vidareutvecklade jobb 17 693 2 009 423
Barn ut ur arbete och in i skola 258 246
Medborgarcenters 13 3 433
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 431 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.

Läs vidare om Hand in Hand:

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin