Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport april 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med april 2015

 

Medarbetare Afghanistan Utfall april Ack. april
Heltidsanställda 49 209
Volontärer
Självhjälpsgrupper Afghanistan
Självhjälpsgrupper 4 1 320
Medlemmar i självhjälpsgrupper 55 22 426
Affärsverksamheter 274 6 938
Skapade eller vidareutvecklade jobb 444 11 331
Medarbetare östra Afrika Utfall april Ack. april
Heltidsanställda 2 271
Volontärer 0 0
Självhjälpsgrupper östra Afrika
Självhjälpsgrupper 243 5 096
Medlemmar i självhjälpsgrupper 4 591 98 507
Affärsverksamheter 5 430 105 538
Skapade eller vidareutvecklade jobb 7 642 133 142
Medarbetare södra Afrika Utfall april Ack. april*
Heltidsanställda 192
Volontärer 3 457
Självhjälpsgrupper södra Afrika
Självhjälpsgrupper 23 532
Medlemmar i självhjälpsgrupper 154 521
Affärsverksamheter 53 123
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 410

 

*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
Medarbetare Indien Utfall april Ack. april
Heltidsanställda -60 1 385
Volontärer 18 54 524
Självhjälpsgrupper Indien
Självhjälpsgrupper 664 78 009
Medlemmar i självhjälpsgrupper 7 862 1 094 027
Mindre affärsverksamheter** 6 602 1 225 740
Medelstora affärsverksamheter 630 38 866
Bekämpning av barnarbete Indien
Barn ut ur arbete och in i skola 14 240 167
Medborgarcenter Indien
Medborgar/IT center 3 374
Jobb
Skapade eller vidareutvecklade jobb 12 284 1 709 343
Miljö Indien
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 12 146 402 092


** Baserat på utgivna lån

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin