Månadsrapport april 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med april 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan Utfall april Ack. april
Heltidsanställda 269
Självhjälpsgrupper 2 252
Medlemmar i självhjälpsgrupper 36 507
Affärsverksamheter 3 782 19 080
Skapade eller vidareutvecklade jobb 3 648 23 834
Östra Afrika Utfall april Ack. april
Heltidsanställda 4 286
Självhjälpsgrupper 454 7 378
Medlemmar i självhjälpsgrupper 7 429 146 577
Affärsverksamheter 9 313 168 966
Skapade eller vidareutvecklade jobb 13 580 222 542
Rwanda Utfall februari Ack. februari
Självhjälpsgrupper 12 4 390
Medlemmar i självhjälpsgrupper 649 129 816
Affärsverksamheter 4 658 83 438
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 379 115 041
Zimbabwe Utfall november Ack. november
Heltidsanställda 50
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
Södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Indien Utfall april Ack. april
Heltidsanställda 21 1 487
Volontärer 23 56 154
Självhjälpsgrupper 2 864 89 510
Medlemmar i självhjälpsgrupper 29 369 1 229 352
Mindre affärsverksamheter*** 14 161  1 379 885
Medelstora affärsverksamheter 993 46 898
Skapade eller vidareutvecklade jobb 45 887 2 055 310
Barn ut ur arbete och in i skola 258 246
Medborgarcenters 3 3 436
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 12 000 443 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin