Månadsrapport april

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med april 2017*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla närmare 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb. Denna månad har 1000 nya självhjälpsgrupper startats i Indien!

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Afghanistan Utfall april Ack. april
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 0 2 291
Medlemmar i självhjälpsgrupper 0 37 130
 — varav kvinnor 0 23 763
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 257 27 484
Skapade eller vidareutvecklade jobb 347 32 390
Indien Utfall april Ack. april
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 1 020 107 884
Medlemmar i självhjälpsgrupper 10 670 1 428 465
 — varav kvinnor 10 670 1 428 465
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 11 387  1 581 087
Skapade eller vidareutvecklade jobb 16 671 2 366 411
 
Östra Afrika ** Utfall april Ack. april
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 214 13 788
Medlemmar i självhjälpsgrupper 4 074 314 073**
 — varav kvinnor 3 259 251 258
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 2 900 297 577**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 4 258 401 078**
Zimbabwe Utfall april Ack. april
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 37 379
Medlemmar i självhjälpsgrupper 318 3 576
 — varav kvinnor 270 2 979
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 113 2 966
Skapade eller vidareutvecklade jobb 182 2 565
Södra Afrika *** Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 154 467
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.

*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin