Månadsrapport december 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med december 2015

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan Utfall december Ack. december
Heltidsanställda 68 269
Självhjälpsgrupper 2 251
Medlemmar i självhjälpsgrupper 36 347
Affärsverksamheter 970 12 291
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 650 19 657
Östra Afrika Utfall december Ack. december
Heltidsanställda -2 277
Självhjälpsgrupper 133 6 743
Medlemmar i självhjälpsgrupper 2 651 134 533
Affärsverksamheter 4 641 150 762
Skapade eller vidareutvecklade jobb 6 744 196 646
Rwanda Utfall oktober Ack. oktober
Självhjälpsgrupper 4 378
Medlemmar i självhjälpsgrupper 129 167
Affärsverksamheter 78 780
Skapade eller vidareutvecklade jobb 113 662
Zimbabwe Utfall november Ack. november
Heltidsanställda 50
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
Södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Indien Utfall december Ack. december
Heltidsanställda -14 1 501
Volontärer 1 418 56 118
Självhjälpsgrupper 920 84 782
Medlemmar i självhjälpsgrupper 11 474 1 178 418
Mindre affärsverksamheter*** 16 593  1 342 597
Medelstora affärsverksamheter 819 44 063
Barn ut ur arbete och in i skola 4 258 245
Medborgarcenters 6 3 414
Skapade eller vidareutvecklade jobb 17 927 1 975 729
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 425 431 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin