Nafisa fann det lönsamt med konserver

Månadsrapport december 2016

 Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med december 2016*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,8 miljoner företag samt 2,8 miljoner jobb. Siffrorna för Östra Afrika är under revision och därmed ofullständiga (notering i tabellen).

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Afghanistan Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 36 507
 — varav kvinnor 23 364
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 544 26 739
Skapade eller vidareutvecklade jobb 646 31 397
Indien Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper 16 434 1 369 207
 — varav kvinnor 1 369 207
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 11 515  1 526 994
Skapade eller vidareutvecklade jobb 25 677 2 273 825
Barn mobiliserade till skolan   274 524
Östra Afrika ** Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper under revision (nov.-16) 300 196**
 — varav kvinnor (nov.-16) 240 156
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 2573 284 730**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 3517 383 022**
Zimbabwe Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper 36 3 095
 — varav kvinnor 32 2 560
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 144 2 738
Skapade eller vidareutvecklade jobb 220 2 317
Södra Afrika *** Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 154 467
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.

*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin