Studier är viktigt för att bryta fattigdomen.

Månadsrapport februari 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2015

 

Medarbetare Afghanistan Utfall februari Ack. februari
Heltidsanställda 15 160
Volontärer
Självhjälpsgrupper Afghanistan
Självhjälpsgrupper  1 316
Medlemmar i självhjälpsgrupper    – 22 371
Affärsverksamheter 11 5 184
Skapade eller vidareutvecklade jobb 18 8 587
Medarbetare östra Afrika Utfall februari Ack. februari
Heltidsanställda 41 259
Volontärer 0 0
Självhjälpsgrupper östra Afrika
Självhjälpsgrupper 185 4 609
Medlemmar i självhjälpsgrupper    3 410 88 207
Affärsverksamheter 6 753 93 718
Skapade eller vidareutvecklade jobb 8 832 116 832
Medarbetare södra Afrika Utfall februari Ack.  februari*
Heltidsanställda 192
Volontärer 3 457
Självhjälpsgrupper södra Afrika
Självhjälpsgrupper 23 532
Medlemmar i självhjälpsgrupper 154 521
Affärsverksamheter 53 123
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 410

 

*Ackumulerade siffror sedan mars 2005
Medarbetare Indien Utfall februari Ack. februari
Heltidsanställda 8  1 455
Volontärer 34  54 478
Självhjälpsgrupper Indien
Självhjälpsgrupper 775 76 798
Medlemmar i självhjälpsgrupper 9 968 1 079 777
Mindre affärsverksamheter** 14 333 1 174 783
Medelstora affärsverksamheter 3 606 36 451
 Bekämpning av barnarbete Indien
Barn ut ur arbete och in i skola 24 240 140
 Medborgarcenter Indien
Medborgar/IT center 3 3 373
 Jobb
Skapade eller vidareutvecklade jobb  15 574 1 687 078
 Miljö Indien
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 388 546

           
** Baserat på utgivna lån

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin