Månadsrapport februari

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2017*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla närmare 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Afghanistan Utfall februari Ack. februari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 39 2 291
Medlemmar i självhjälpsgrupper 623 37 130
 — varav kvinnor 399 23 763
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 189 27 069
Skapade eller vidareutvecklade jobb 361 31 897
Indien Utfall februari Ack. februari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 1 423 105 408
Medlemmar i självhjälpsgrupper 16 600 1 401 774
 — varav kvinnor 1 401 774
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 11 132  1 550 841
Skapade eller vidareutvecklade jobb 25 936 2 324 708
 
Östra Afrika ** Utfall februari Ack. febrauari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 185 13 340
Medlemmar i självhjälpsgrupper 2 052 304 319**
 — varav kvinnor 1 642 290 695
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 3 199 284 730**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 4 336 391 033**
Zimbabwe Utfall februari Ack. februari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 14 330
Medlemmar i självhjälpsgrupper 92 3 187
 — varav kvinnor 91 2 651
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 90 2 828
Skapade eller vidareutvecklade jobb 46 2 363
Södra Afrika *** Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 154 467
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.

*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin