Månadsrapport januari 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med januari 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan Utfall januari Ack. januari
Heltidsanställda 269
Självhjälpsgrupper 1 2 252
Medlemmar i självhjälpsgrupper 63 36 410
Affärsverksamheter 151 12 442
Skapade eller vidareutvecklade jobb 378 20 035
Östra Afrika Utfall januari Ack. januari
Heltidsanställda -3 274
Självhjälpsgrupper 66 6 809
Medlemmar i självhjälpsgrupper 1 602 136 135
Affärsverksamheter 4 267 155 029
Skapade eller vidareutvecklade jobb 5 902 202 548
Rwanda Utfall januari Ack. januari
Självhjälpsgrupper 12 4 390
Medlemmar i självhjälpsgrupper 649 129 816
Affärsverksamheter 4 658 83 438
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 379 115 041
Zimbabwe Utfall november Ack. november
Heltidsanställda 50
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
Södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Indien Utfall januari Ack. januari
Heltidsanställda -33 1 466
Volontärer 13 56 131
Självhjälpsgrupper 959 85 741
Medlemmar i självhjälpsgrupper 11 324 1 189 742
Mindre affärsverksamheter*** 8 791  1 351 388
Medelstora affärsverksamheter 602 44 665
Skapade eller vidareutvecklade jobb 17 693 1 993 422
Barn ut ur arbete och in i skola 1 258 246
Medborgarcenters 6 3 420
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 431 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin