Månadsrapport januari

 Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med januari 2017*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,8 miljoner företag samt 2,8 miljoner jobb. I januari innebar detta närmare 25 000 nya jobb i Indien.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Afghanistan Utfall januari Ack. januari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 4 2 252
Medlemmar i självhjälpsgrupper 0 36 507
 — varav kvinnor 23 364
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 141 26 880
Skapade eller vidareutvecklade jobb 139 31 536
Indien Utfall januari Ack. januari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 1 417 103 985
Medlemmar i självhjälpsgrupper 15 967 1 385 174
 — varav kvinnor 23 364
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 12 715  1 539 709
Skapade eller vidareutvecklade jobb 24 947 2 298 772
 
Östra Afrika ** Utfall januari Ack. januari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 99 13 155
Medlemmar i självhjälpsgrupper 2 071 302 267**
 — varav kvinnor 1 657 241 814
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 2 766 287 496**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 3 675 386 697**
Zimbabwe Utfall januari Ack. januari
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 0 316
Medlemmar i självhjälpsgrupper 0 3 095
 — varav kvinnor 0 2 560
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 0 2 738
Skapade eller vidareutvecklade jobb 0 2 317
Södra Afrika *** Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 154 467
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.

*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin