Månadsrapport juli 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juli 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 273 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras mer sällan. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan Utfall juni & juli Ack. juli
Heltidsanställda 269
Självhjälpsgrupper 2 252
Medlemmar i självhjälpsgrupper 36 507
Affärsverksamheter 3 310 19 221
Skapade eller vidareutvecklade jobb 2 429 26 345
Östra Afrika Utfall juni & juli Ack. juli
Heltidsanställda 286
Självhjälpsgrupper 362 7 909
Medlemmar i självhjälpsgrupper 6 861 156 824
Affärsverksamheter 8 715 181 448
Skapade eller vidareutvecklade jobb 12 749 241 035
Rwanda Utfall mars Ack. mars
Självhjälpsgrupper 12 4 390
Medlemmar i självhjälpsgrupper 649 129 816
Affärsverksamheter 4 658 83 438
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 379 115 041
Zimbabwe Utfall november Ack. november
Heltidsanställda 50
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
Södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Indien Utfall juni & juli Ack. juli
Heltidsanställda -55 1 296
Volontärer 23 56 154
Självhjälpsgrupper 3 223 94 349
Medlemmar i självhjälpsgrupper 34 979 1 280 582
Mindre affärsverksamheter*** 28 867  1 418 954
Medelstora affärsverksamheter 1 353 48 482
Skapade eller vidareutvecklade jobb 54 737 2 135 354
Barn ut ur arbete och in i skola 15 677 273 923
Medborgarcenters 7 3 443
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 443 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin