Rahima

Månadsrapport juli

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med juli 2017*

Nästan 33 000 nya jobb skapades inom Hand in Hand India i juli! Nu har vi faktiskt sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla över 2 miljoner företag samt över 3 miljoner jobb!

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Afghanistan Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 0 2 291
Medlemmar i självhjälpsgrupper 0 37 130
 — varav kvinnor 0 23 763
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 295 28 787
Skapade eller vidareutvecklade jobb 263 34 044
Indien Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 2 086 112 355
Medlemmar i självhjälpsgrupper 21 071 1 475 379
 — varav kvinnor 21 071 1 475 379
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 26 916  1 654 391
Skapade eller vidareutvecklade jobb 32 922 2 439 711
 
Östra Afrika ** Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 147 14 278
Medlemmar i självhjälpsgrupper 3 269 326 283**
 — varav kvinnor 2 615 261 026
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 786 305 826**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 019 412 269**
Zimbabwe Utfall juli Ack. juli
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 25 476
Medlemmar i självhjälpsgrupper 249 4 429
 — varav kvinnor 198 3 699
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 209 3 556
Skapade eller vidareutvecklade jobb 175 3 178
Södra Afrika *** Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 154 467
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.

*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

 

Läs tidigare månadsrapporter >>

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin