Månadsrapport maj 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med maj 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,4 miljoner jobb. Dessutom har vi hjälpt 258 000 barn i Indien att tas ur arbete så att de nu får gå i skolan. I Zimbabwe fortsätter verksamheten att utvecklas och vi ser fram emot att så småningom erbjuda möjligheten att stödja byprojekt även där.

Resultaten från Rwanda uppdateras var tredje månad. Arbetet där sköts av Hand in Hand Eastern Africa i samarbete med organisationen Care International.

Afghanistan Utfall maj Ack. maj
Heltidsanställda 269
Självhjälpsgrupper 2 252
Medlemmar i självhjälpsgrupper 36 507
Affärsverksamheter 141 19 221
Skapade eller vidareutvecklade jobb 82 23 916
Östra Afrika Utfall maj Ack. maj
Heltidsanställda 4 286
Självhjälpsgrupper 169 7 547
Medlemmar i självhjälpsgrupper 3 386 149 963
Affärsverksamheter 3 767 172 733
Skapade eller vidareutvecklade jobb 5 744 228 286
Rwanda Utfall mars Ack. mars
Självhjälpsgrupper 12 4 390
Medlemmar i självhjälpsgrupper 649 129 816
Affärsverksamheter 4 658 83 438
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 379 115 041
Zimbabwe Utfall november Ack. november
Heltidsanställda 50
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
Södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Indien Utfall maj Ack. maj
Heltidsanställda -136 1 351
Volontärer 23 56 154
Självhjälpsgrupper 1 616 91 126
Medlemmar i självhjälpsgrupper 16 197 1 245 549
Mindre affärsverksamheter*** 10 201  1 390 087
Medelstora affärsverksamheter 231 47 129
Skapade eller vidareutvecklade jobb 25 307 2 080 617
Barn ut ur arbete och in i skola 258 246
Medborgarcenters 3 3 436
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 12 000 443 685

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin