Månadsrapport maj

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med maj 2017*

Det är glädjande att läsa Afghanistans siffor med hela 905 skapade eller vidareutvecklade jobb inrapporterade denna månad. Över 1000 nya självhjälpsgrupper startades under samma månad i Indien. Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla över 1,9 miljoner företag samt 2,9 miljoner jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Afghanistan Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 0 2 291
Medlemmar i självhjälpsgrupper 0 37 130
 — varav kvinnor 0 23 763
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 646 28 130
Skapade eller vidareutvecklade jobb 905 33 295
Indien Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 1 010 108 894
Medlemmar i självhjälpsgrupper 10 576 1 439 041
 — varav kvinnor 10 576 1 439 041
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 24 156  1 605 243
Skapade eller vidareutvecklade jobb 16 524 2 382 935
 
Östra Afrika ** Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 168 13 956
Medlemmar i självhjälpsgrupper 3 923 318 582**
 — varav kvinnor 3 138 254 866
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 3 080 302 226**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 4 219 407 441**
Zimbabwe Utfall maj Ack. maj
Antal självhjälpsgrupper (SHG) 28 407
Medlemmar i självhjälpsgrupper 212 3 788
 — varav kvinnor 195 3 174
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 147 3 113
Skapade eller vidareutvecklade jobb 204 2 769
Södra Afrika *** Utfall december Ack. december
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 154 467
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.

*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

 

Läs tidigare månadsrapporter >>

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin