Månadsrapport november 2016

 Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med november 2016*

Sedan starten har vi bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,8 miljoner företag samt 2,8 miljoner jobb. I  Zimbabwe är verksamheten igång med stadigt ökande siffror med snart 5000 startade affärsverksamheter och drygt 4200 skapade jobb.

Siffrorna från det avslutade projektet i Rwanda har i slagits samman med Östra Afrikas siffror. Projekten i Södra Afrika är avslutade och nedan redovisas slutresultatet.

Afghanistan Utfall november Ack. november
Hand in Hand Afghanistan har f.n. 269 anställda.
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 36 507
 — varav kvinnor 23 364
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 971 26 195
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 060 30 751
Indien Utfall november Ack. november
Hand in Hand Indien har f.n. 1 445 anställda.
Medlemmar i självhjälpsgrupper 15 479 1 352 773
 — varav kvinnor 1 352 773
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 6112  1 464 931
Skapade eller vidareutvecklade jobb 24 185 2 187 874
Barn mobiliserade till skolan 23 274 524
Östra Afrika ** Utfall november Ack. november
Hand in Hand Östra Afrika har f.n. 246 anställda.
Medlemmar i självhjälpsgrupper 2 600 300 196**
 — varav kvinnor 240 156
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 3 020 282 157**
Skapade eller vidareutvecklade jobb 4 133 379 505**
Zimbabwe Utfall november Ack. november
Hand in Hand Zimbabwe har f.n. 50 anställda.
Medlemmar i självhjälpsgrupper  265 3 059
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 352 2 830
Skapade eller vidareutvecklade jobb 504 2 238
Södra Afrika *** Utfall november Ack. november
Medlemmar i självhjälpsgrupper  – 154 467
 — varav kvinnor
Skapade eller vidareutvecklade affärsverksamheter 53 089
Skapade eller vidareutvecklade jobb 135 299

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land.

** Projektet i Rwanda som är avslutat sedan 2015 är inräknat i Östra Afrikas siffror. Östra Afrika omfattar f.ö. verksamheter i Kenya, Tanzania.

*** Avslutade projekt. Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin