Månadsrapport oktober 2016

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med oktober 2016

Vi kan nu konstatera att vi sedan starten bidragit till att starta eller vidareutveckla drygt 1,6 miljoner företag samt 2,7 miljoner jobb. Dessutom ser vi med glädje att över 50 000 affärsverksamheter i Indien nu är stora nog att kallas medelstora affärsverksamheter. Det betyder att de använder sig av anställda som rekryterats utanför den egna familjen och att det investerats minst 50 000 Rupies, motsvarande drygt 6 700 SEK, i verksamheten.

Vårt projekt i Rwanda är avslutat och därmed uppdateras inte de siffrorna längre.

Afghanistan Utfall oktober Ack. oktober
Heltidsanställda 269
Självhjälpsgrupper 2 252
Medlemmar i självhjälpsgrupper 36 507
Affärsverksamheter 1 009 25 224
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 290 29 691
Östra Afrika Utfall oktober Ack. oktober
Heltidsanställda -39 247
Självhjälpsgrupper 581 8 490
Medlemmar i självhjälpsgrupper 10 956 167 780
Affärsverksamheter 13 720 195 168
Skapade eller vidareutvecklade jobb 18 547 259 582
Rwanda Utfall mars Ack. mars
Självhjälpsgrupper 12 4 390
Medlemmar i självhjälpsgrupper 649 129 816
Affärsverksamheter 4 658 83 438
Skapade eller vidareutvecklade jobb 1 379 115 041
Zimbabwe Utfall oktober Ack. oktober
Heltidsanställda 50
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
Södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Indien Utfall oktober Ack. oktober
Heltidsanställda -55 1 296
Volontärer 23 56 154
Självhjälpsgrupper 5 144 99 493
Medlemmar i självhjälpsgrupper 56 712 1 337 294
Mindre affärsverksamheter*** 39 865  1 458 819
Medelstora affärsverksamheter 2 065 50 547
Skapade eller vidareutvecklade jobb 28 335 2 163 689
Barn ut ur arbete och in i skola 578 274 501
Medborgarcenters 17 3 460
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 4 500 448185

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade.
***Baserat på antal utgivna lån.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin