Månadsrapport september 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med september 2015

Nu har även Zimbabwe tillkommit på resultatlistan, siffrorna därifrån har tidigare ingått i den totala siffran vi rapporterat från södra Afrika tillsammans med Sydafrika, Lesotho och Swaziland. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer, medan projekten i Swaziland och Lesotho är avslutade. I Zimbabwe fortsätter dock Hand in Hands verksamhet och därför kommer landets resultat från och med nu rapporteras separat.

Medarbetare Afghanistan Utfall september Ack. september
Heltidsanställda -3 204
Volontärer
Självhjälpsgrupper Afghanistan
Självhjälpsgrupper 2 2 238
Medlemmar i självhjälpsgrupper 57 36 008
Affärsverksamheter 60 9 329
Skapade eller vidareutvecklade jobb 175 14 857
Medarbetare östra Afrika Utfall september Ack. september
Heltidsanställda -8 262
Volontärer 0 0
Självhjälpsgrupper östra Afrika
Självhjälpsgrupper 280 6 379
Medlemmar i självhjälpsgrupper 6 056 126 563
Affärsverksamheter 7 012 136 657
Skapade eller vidareutvecklade jobb 9 870 176 719
Medarbetare Zimbabwe Utfall september Ack. september
Heltidsanställda 50 50
Volontärer 0 0
Självhjälpsgrupper Zimbabwe
Självhjälpsgrupper
Medlemmar i självhjälpsgrupper 82 730
Affärsverksamheter
Skapade eller vidareutvecklade jobb 74 490
 Självhjälpsgrupper södra Afrika**
 Affärsverksamheter 53 123
 Skapade eller vidareutvecklade jobb 60 920
Medarbetare Indien Utfall september Ack. september
Heltidsanställda 7 1 422
Volontärer 26 54 642
Självhjälpsgrupper Indien
Självhjälpsgrupper 988 82 090
Medlemmar i självhjälpsgrupper 12 635 1 144 448
Mindre affärsverksamheter*** 17 690  1 298 704
Medelstora affärsverksamheter 811 42 366
Bekämpning av barnarbete Indien
Barn ut ur arbete och in i skola 50 258 127
Medborgarcenter Indien
Medborgar/IT centers 3 379
Jobb
Skapade eller vidareutvecklade jobb 19 741 1 922 653
Miljö Indien
Hushåll som ingår i avfallshanteringsprogram 7 500 417 092

*Samtliga siffror är ackumulerade från verksamhetens start i respektive land till och med 31 augusti 2015 (med undantag från siffrorna i södra Afrika där Hand in Hands verksamhet nu är avslutad).
**Innefattar Sydafrika, Lesotho och Swaziland

***Baserat på antal utgivna lån.

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin