Vår organisation

Under de senaste tio åren har Hand in Hand vuxit till en stor organisation under ledning av Percy Barnevik och Dr Kalpana Sankar och hennes team i Indien. Från början låg fokus på att bekämpa barnarbete och att stärka fattiga och outbildade kvinnors ställning i samhället genom utbildning i alfabetism och entreprenörskap. Med tiden har verksamheten även utvecklats till att omfatta program för att främja hälsovård, demokratisering och miljöarbete.

Under verksamhetens första år finansierades organisationen till största delen med medel från Percy Barnevik personligen. Numera arbetar Hand in Hand med att – via donationer från företag, organisationer och privatpersoner – stärka finansieringen till fältverksamheten i Indien, östra Afrika samt Afghanistan.

Vår effektiva och unika arbetsmodell bygger på hjälp till självhjälp och har anpassats i respektive verksamhetsland för att passa in i landets lokala kontext/struktur.

Hand in Hand Sweden

Hand in Hand Sweden är en ideell förening som arbetar utan vinstintresse. Vi arbetar med insamling till, och kommunikation/information om, vår fältverksamhet. Vi arbetar dessutom med uppföljning och rapportering av pågående och avslutade projekt, samt program och kapacitetsutveckling tillsammans med våra lokala Hand in Hand-organisationer i fält. Utöver det har vi även ett ansvar för att följa upp och utveckla det övergripande arbetet i våra verksamhetsländer.

Hand in Hand Sweden står under insyn av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Hand in Hand Sweden är också medlem i organisationen FRII som verkar för etisk och professionell insamling. 

Hand in Hand International

Hand in Hand International finns i London och arbetar med att samla in donationer och sprida information om verksamheten, samordna aktiviteterna i de olika länderna och förbereda expansionen till nya biståndsländer. Hand in Hand International arbetar i första hand med större donatorer i Europa och USA, och är en registrerad Charity Organisation i Storbritannien. Chef för Hand in Hand International är Josefine Lindänge.

Indien

Indien

I Indien beräknas närmare 300 miljoner människor leva i extrem fattigdom. Dessutom är Indien hem till 40 % av världens undernärda barn under 5 år och barnarbete är alltför vanligt.

De första åren koncentrerade Hand in Hand India verksamheten på delstaten Tamil Nadu med omfattande program för utbildning och yrkesträning med målet att skapa jobb för fattiga människor. Genom åren har vi kommit att komplettera vår metod i Indien med program som främjar hälsa, mänskliga rättigheter, miljö och barns skolgång. Sedan starten har verksamheten i Indien expanderat och numera finns vi bland annat i delstaterna Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Gujarat, Rajasthan och jättestaten Uttar Pradesh. Totalt omfattar våra program nu 10 delstater med en befolkning på 700 miljoner människor, det vill säga 60% av Indiens befolkning. Mer än 1,1 miljoner kvinnor har deltagit i våra självhjälpsgrupper och över 2 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats sedan Hand in Hand India startade. Genom åren har drygt 200 byprojekt med svenska företag och stiftelser som ”faddrar” genomförts.

Hand in Hand India har ungefär 1.400 anställda och över 54.000 volontärer som hjälper till med verksamheten.

Chef för Hand in Hand India är Dr Kalpana Sankar.

Läs mer på www.hihindia.org

Läs mer

Östra Afrika

Östra Afrika

I östra Afrika bedriver Hand in Hand Eastern Africa verksamhet i Kenya sedan 2011. I Kenya växer vi snabbt och för närvarande finns vi i regioner som till exempel Nairobi, Kiambu och Machakos. Utöver entreprenörskapsträningen så genomför vi, i samarbete med Kenya Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP), ett speciellt projekt i Kenya för att förbättra förutsättningarna för bönder och därmed möjliggöra ökad produktion och avkastning. Hittills har över 110 000 personer deltagit i våra självhjälpsgrupper sedan starten i östra Afrika och mer än 151 000 jobb har skapats eller vidareutvecklats.

Albert Wambugu är chef för verksamheten i östra Afrika som består av sammanlagt 278 anställda.

Läs mer på www.handinhand-ea.org

 

 

Läs mer

Södra Afrika

Södra Afrika

I södra Afrika bedriver vi verksamhet i Zimbabwe. Tidigare har vi även varit verksamma i Sydafrika, Swaziland och Lesotho. I Sydafrika har vi utarbetat en framgångsrik strategi för lokal finansiering som resulterat i projekt som nu finansieras av lokala myndigheter och organisationer. I Swaziland och Lesotho är projekten avslutade. Sammanlagt har 154 000 personer deltagit i våra självhjälpsgrupper i södra Afrika och 135 000 jobb har skapats eller vidareutvecklats.

Chef för Hand in Hand Zimbabwe är Felix Tete.

Läs mer

Afghanistan

Afghanistan

Under åren har vår arbetsmetod utvecklats för att passa i Afghanistan, ett land med stort behov av stöd efter år av inbördeskrig. Grunden för vårt sätt att arbeta är detsamma som i övriga verksamhetsländer, men i Afghanistan arbetar vi med utbildning av både kvinnor som män för att stimulera dem till att starta små företag inom områden som till exempel jordbruk, djurhållning och textil. Under de senaste två åren har vi, som en integrerad del i den löpande verksamheten, dessutom utbildat 7 500 entreprenörer på landsbygden i ett speciellt projekt som finansierats av Sida och Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. I februari 2014 påbörjades även ett samfinansierat projekt mellan EU och Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust med målsättningen att nå ut till 5.400 individer (70% kvinnor) för att skapa 8.100 jobb i Samangan Provinsen.

Hand in Hand Afghanistan består av 215 anställda och totalt så har drygt 30 500 personer deltagit i våra självhjälpsgrupper samtidigt som 13 700 jobb har skapats eller vidareutvecklats.

Chef för Hand in Hand Afghanistan är Abdul Rahim Nasry.

Läs mer på http://handinhand.org.af/

 

 

Läs mer