Vision och mål

En framtid med valmöjligheter

Hand in Hand startades i Sverige i början av 90-talet av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist som ville verka för att utrota barnarbete i de silkesproducerande regionerna i Tamil Nadu i Indien. Problemet var att föräldrarna inte hade något arbete och att barnen därför måste hjälpa till med familjeförsörjningen. Fokus i arbetet blev därför att via utbildning och träning skapa jobb för föräldrarna så att barnen kan gå i skolan. Sedan dess har Hand in Hand utvecklats och arbetar nu med heltäckande utvecklingsprogram för entreprenörsträning, bekämpning av barnarbete, hälsa, IT-kunskap, demokrati och miljö. I slutet av 90-talet engagerade sig Percy Barnevik i verksamheten och han finansierade också de första årens kraftiga expansion.

Hand in Hand arbetar i Indien, Kenya, Zimbabwe samt i Afghanistan och har även, i samarbete med partners, verksamhet i Rwanda, Burma (Myanmar) och Kambodja. Sedan starten har vi bidragit till att närmare 2 miljoner företag och 3 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats i våra verksamhetsländer, samt att mer än 270.000 barn har gått tillbaka till skolan från arbete – bara i Indien finns det nu 1.600 barnarbetsfria byar. Dessutom har vi byggt 3.400 IT-centers där byinvånare får tillgång till Internet och information om sina medborgerliga rättigheter samt behandlat nära 500.000 människor genom våra hälsoprogram.

Vad vi gör