Vi är noga med dina pengar och jobbar ständigt för att så mycket som möjligt används till ändamålet

10% går till administration och insamling

Därför gör vi allt vi kan för att hålla nere kostnaderna för insamling och administration.

Kvinligt entreprenörskap är viktigt för att bryta fattigdomen

"Min lilla mattfabrik har redan 10 anställda och ger en vinst på $156 i månaden" - Bhanumathi