Aktieutdelning

Skänk aktieutdelning både från börsnoterade bolag samt privata fåmansföretag – utan att betala skatt.

Du som privatperson kan skattefritt skänka bort aktieutdelningar till ideella organisationer med allmännyttiga ändamål – som Hand in Hand. Genom att skänka din aktieutdelning till Hand in Hand slipper du att betala utdelningsskatt på 30 % d v s din gåva ökar med mer än 40 procent.

Vid inbetalning av aktieutdelningen vänligen ange din emailadress, så får du automatiskt vårt nyhetsbrev där du kan följa vårt arbete. 

Gör så här för aktieutdelning från börsnoterade bolag:

 1. Bestäm vilken/vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket.
 2. Du måste göra Hand in Hand till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
 3. Har du ett VP-konto (värdepapperskonto) kan du fylla i blanketten ”Anmälan om Rättighetshavare” med namn, personnummer, VP-kontonummer och signatur.
 4. Har du en depå hos din bank kan du fråga banken hur du ska göra.
 5. Blanketter för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns hos din bank eller det institut där du har ditt VP-konto eller depå. Du kan även ladda ner en gåvoblankett här.
 6. På blanketten, fyll i:
  • Organisationsnummer: 814000-8643
  • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
  • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige
  • PlusGiro: 90 00 91-0, Bankgiro: 900-0910
 7. Klicka på länken för information om bolagsstämmor
 8. Informera oss gärna om din gåva genom att skicka ett e-mail till info@handinhand.nu

Gör så här för aktieutdelning från fåmansbolag:

 1. Bolagets styrelse skall lämna förslag till utdelning till årsstämman.
 2. Aktieägaren ska innan årsstämman besluta om att han/hon vill skänka utdelnngen till Hand in Hand som oåterkallelig gåva.
 3. Upprätta ett gåvobrev utställt till Hand in Hand i vilket det framgår namn på aktieägare, vilka aktier det gäller och vilket belopp. Se exempel på gåvobrev.
 4. I gåvobrevet ska följande uppgifter framgå:
  • Organisationsnummer: 814000-8643
  • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Hand in Hand Sweden
  • Utdelningsadress: Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige
  • PlusGiro: 90 00 91-0, Bankgiro: 900-0910
 5. Tillsammans med gåvobrevet skall Ni även skicka med en aktieutdelningskupong för Hand in Hand att kvittera vid mottagandet av aktieutdelning. Se exempel på aktieutdelningskupong.
 6. Informera oss gärna om din gåva genom att skicka ett e-mail till info@handinhand.nu


Varmt tack för din gåva!
Läs mer på Aktiegåvan