Pro Bono samarbeten

Nästan allt till de som inget har.

Vårt mål är att så mycket som möjligt av insamlade medel ska gå till hjälpverksamheten i de länder där vi är verksamma. Trots att vårt insamlingsresultat ökar från år till år har vi lyckats hålla våra administrativa kostnader på ett minimum, för 2013 under 8%. Det är mycket lågt och beror på att vi är duktiga på att hålla kostnaderna nere på allt vi gör, till stor del med hjälp av våra fantastiska samarbetspartners som stödjer oss på pro bono-basis.

Dagens industri

Dagens industri har sedan flera år haft en insamlingskampanj tillsammans med Hand in Hand till förmån för tusentals fattiga kvinnors företagande. I samband med kampanjen har Dagens industri även valt att sponsra en by i Indien under två år. Hand in Hand är även samarbetspartner när det gäller aktiviteterna i samband med Gasellföretagen.

KING

Reklambyrån KING stöder Hand in Hand med strategisk kommunikation och reklam i olika media.

Slagkryssaren

IT-företaget Slagkryssaren har hjälpt oss att ta fram en effektiv E-donationslösning till vår hemsida.

Ungapped

Ungapped stöder oss med digital kommunikation.

Blomquist & Co

Produktionsbyrån Blomquist & Co stöder oss med produktion av annonsoriginal och trycksaker.

NOGA

NOGA Sökmotoroptimering hjälper oss med att bli mer synliga i sociala medier och vid sökningar på internet.

Ipeer

Ipeer hjälper oss med tekniska lösningar för lagring och fjärråtkomst.

Nordic Net Products

Hand in Hand får hjälp med kontaktuppgifter och information om donatorer av Nordic Net Products och deras magasin Largest Companies.