Vad vi gör

Hand in Hand utrotar fattigdom genom att utbilda kvinnor så att de kan starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla redan befintliga verksamheter. Tack vare den ökade inkomsten har föräldrarna råd att låta barnen gå i skolan.  

Vi tror på kvinnors entreprenörskap

Hand in Hand startades i Sverige i början av 90-talet av ett lärarpar som ville verka för att utrota barnarbete i Indien. De insåg att problemet var att föräldrarna saknade arbete och inkomst varpå barnen var tvungna att hjälpa till med familjeförsörjningen. Ur denna insikt utvecklades Hand in Hands arbetsmodell för hjälp till självhjälp som, genom utbildning i entreprenörskap och yrkesträning, bidrar till att skapa jobb och inkomster för framför allt fattiga och utsatta kvinnor. Tack vare familjens ökade inkomst har föräldrarna då råd att låta sina barn gå i skolan istället för att arbeta. Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan motsvarande siffra för män är 30-40 %. Att utbilda och stärka kvinnor är nyckeln för att utrota fattigdom.

Resultatet talar sitt tydliga språk

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation. Sedan vi startade har vi tränat närmare 2 miljoner människor i våra självhjälpsgrupper, vilket har resulterat i motsvarande antal nystartade företag och närmare 3 miljoner jobb. Det innebär att över 10 miljoner människor* har skapat sig långsiktigt förbättrade livsvillkor med hjälp av vårt och våra donatorers stöd. Familjerna kan nu äta sig mätta och barnen kan gå i skolan och slipper att arbeta. Vi arbetar även för att förbättra människors hälsa, lokala miljö och kunskap om sina demokratiska rättigheter. Här finner du de senaste verksamhetsresultaten.

*En entreprenör beräknas i snitt försörja en medelstor familj på totalt fem personer.