Vi bidrar till de globala målen för hållbar utveckling

FNs 193 medlemsländer har enats om Agenda 2030, som innehåller 17 universella mål och 169 delmål med ambitionen att uppnå global ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren: att avskaffa extrem fattigdom; att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; att lösa klimatkrisen.

Här berättar vi hur Hand in Hand bidrar till 13 av de 17 globala målen tillsammans med partnerorganisationerna i Indien, Afghanistan, Kenya och Zimbabwe.

Håll muspekaren över respektive bild för mer information.