Månadsrapporter

Studier är viktigt för att bryta fattigdomen.

Månadsrapport februari 2015

Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med februari 2015   Medarbetare Afghanistan Utfall februari Ack. februari Heltidsanställda 15 160 Volontärer – – Självhjälpsgrupper Afghanistan...
Läs mer

Månadsrapport januari 2015

  Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med januari 2015   Medarbetare Afghanistan Utfall januari Ack. januari Heltidsanställda 21 145 Volontärer – – Självhjälpsgrupper Afghanistan...
Läs mer

Månadsrapport december 2014

  Verksamhetsresultat som inkluderar statistik till och med december 2014   Medarbetare Afghanistan Utfall december Ack. december Heltidsanställda -20 124 Volontärer – – Självhjälpsgrupper Afghanistan...
Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Hand in Hand och Håll Sverige Rent skapar en hållbar framtid i Tamil Nadu I ett unikt projekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriet kommer Hand in Hand och Håll Sverige Rent att samarbeta för att skapa hållbara system för...
Läs mer