Våra entreprenörer

Hand in Hand arbetar på gräsrotsnivå och vårt arbete sker alltid i nära samarbete med byledare, andra lokala utvecklingsorganisationer och myndigheter. Vår målsättning är alltid att det lokala samhället på sikt självständigt ska driva sin egen utveckling så att alla de små företag som startas med vår hjälp blir en långsiktig väg till ökat välstånd för familjer och därmed hela samhällen. Här följer några besök i verkligheten, entreprenörer som via utbildning och finansiellt stöd tagit sig ur fattigdomsspiralen.

Gandhimati – entreprenör med skönhet i fokus

Att arbeta som dagavlönad på fälten utanför den sydindiska byn räckte inte för att Gandhimathi skulle kunna försörja sina två barn och betala för deras skolavgifter. Det var bara under vissa delar av året som det fanns...
Läs mer

Efter två år var allt förändrat

Vår familj har stöttat en by i Indien. Det är ett tvåårsprojekt där hela byn lyfts ur fattigdom genom Hand in Hands modell och de små företag kvinnorna startar efter sin utbildning. Men jag förstod nog inte riktigt vad vårt...
Läs mer