Våra specialprojekt

Inom ramen för vår ordinarie programverksamhet i Indien, Kenya, Zimbabwe och Afghanistan bedriver vi även ett antal specialprojekt. Projekten är möjliga tack vare finansiellt stöd från våra institutionella givare – Svenska PostkodLotteriet, Läkarmissionen, Forum Syd och Radiohjälpen. Våra specialprojekt har olika fokus inom ramen för ett eller flera av våra arbetsområden: entreprenörskap, miljö, demokrati, hälsa och barns utbildning. Syftet med projekten är att gemensamt arbeta mot Hand in Hands mål om en värld fri från fattigdom. Läs mer om våra specialprojekt nedan.

Klimatsmarta bönder i Kenya

I Kenya genomför vi ett projekt under 2016-2017 i syfte att förbättra villkoren för hundratals utsatta bönder bosatta i delstaten Baringo. Projektet är finansierat av Radiohjälpens insamling för Musikhjälpen 2015 på temat...
Läs mer

Stärkande av rättighetsbärare

I Indien genomför vi ett projekt under 2016-2017 som är finansierat av Forum Syd. Målet med projektet är stärka fattiga och marginaliserade människor i Indien med kunskap och kapacitet att utkräva sina rättigheter från makthavare...
Läs mer

Radiohjälpen bidrar till barnvänliga byar

I Indien driver vi för närvarande projekt i delstaterna Tamil Nadu och Madhya Pradesh, finansierade av Radiohjälpens insamling för Världens Barn. Syftet med projekten är att skapa så kallade ”barnvänliga byar” genom aktiviteter...
Läs mer

En kvinnlig hälsorörelse i Indien

I Indien är kvinnors hälsosituation ett stort problem – var tionde minut dör en kvinna till följd av förlossningskomplikationer, spädbarnsdödligheten är hög och många kvinnor är undernärda och/eller lider av järnbrist....
Läs mer

Ett innovativt projekt med fokus på Kenyas ungdomar

I Kenya är 70 % av befolkningen under 30 år och landets ungdomsarbetslöshet beskrivs som en tickande bomb då nästan 14 miljoner unga män och kvinnor står utan jobb. Det bidrar till ökad instabilitet i landet och att ungdomar inte...
Läs mer

Entreprenörskap och alfabetisering i Indien och Kenya

Tillsammans med Läkarmissionen bedriver vi två olika projekt, ett i Indien och ett i Kenya, i syfte att ge utsatta människor den kunskap och träning de behöver för att kunna förändra sina liv till det bättre. Projekten bygger...
Läs mer
Miljöprojekt i Indien

Recycle for Life – ett miljöprojekt för ett hållbart Indien

Miljösituationen i Indien är katastrofal då den drygt 1,2 miljarder stora befolkningen genererar enorma mängder med avfall. Bara i delstaten Tamil Nadu ökar avfallsmängden med 40 000 ton per dag! 90 % av det avfallet dumpas direkt...
Läs mer

Mammaekvationen

Alla mammor har rätt att få vara världens bästa mamma, men alla kan inte det då orsaker som fattigdom och frånvaro av mänskliga rättigheter står i vägen. Därför startade vi Mammaekvationen – ett projekt som har stöttat över...
Läs mer