Vi utrotar fattigdom

Orsaken till att människor lever i fattigdom är ofta på att de saknar ett arbete som de kan försörja sig på. Det finns helt enkelt inga jobb. Var ska då de nya jobben komma ifrån? På Hand in Hand tror vi att lösningen är små familjeägda företag där entreprenörskap och individens kraft får fritt utlopp och därmed förändrar hela familjens situation.

Under hösten 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om innehållet i Agenda 2030 efter flera år av intensiva förhandlingar. Agendan innehåller 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål med ambitionen att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen ersatte millenniemålen den 1 januari 2016 och gäller samtliga av världens länder under de närmaste 15 åren. Mål nummer ett syftar specifikt på att utrota fattigdom i alla dess former – överallt.  

 

Vi börjar se ljuset i tunneln

Enligt Världsbankens definition av fattigdom lever nästan 2 miljarder människor i fattigdom (dvs. på mindre än 3,1 USD om dagen) och 900 miljoner människor i extrem fattigdom (dvs. på mindre än 1,9 USD om dagen). Majoriteten av fattiga människor bor i Afrika och i södra Asien. Många tror att fattigdomsbekämpning är en hopplös uppgift, att det inte går framåt. Inget kan vara mer fel. Fattigdomen i världen är i det närmaste halverad sedan 1990 och allt fler länder klarar sig utan stöd utifrån. Det är en positiv utveckling – målet om en värld utan fattigdom är i sikte! Då blir vår planet också en bättre värld att leva i för alla människor. För hungriga människor har bara ett fokus, mat för dagen, och ingen möjlighet att bry sig om frågor som miljö, rättvisa och demokrati.

Hand in Hand Magnus Wennman

Så här bekämpar vi fattigdom

Det är en tydlig utveckling att allt fler vill hjälpa till att bekämpa fattigdomen i världen och hjälporganisationer som Hand in Hand får allt fler donatorer. De senaste åren har många företag valt att samarbeta med oss på Hand in Hand. Det beror på att man uppskattar vår unika och effektiva arbetsmetod som bygger på hjälp till självhjälp genom att utbilda framförallt kvinnor i entreprenörskap, och stimulera dem till att starta egna verksamheter som utvecklas och därmed långsiktigt förbättrar familjens situation. Det har visat sig att entreprenörskapet och den individuella motivationen hos dessa kvinnor är en stark drivkraft som har positiv påverkan på hela byns ekonomi.

Så här bekämpar vi fattigdom

 

Hjälp oss att utrota all fattigdom