Valberedningens förslag på styrelse för 2015

Valberedningen i Hand in Hand Sweden lämnar åt årsmötet följande förslag på styrelsesammansättning för 2015:

 

Ordförande

Sunit Mehrotra, omval

Styrelseledamöter

Lena Apler, omval

Pontus Bonnier, omval

Lennart Båge, omval

Rolf Carlman, omval

Erik Belfrage, nyval

Revisor

Jonas Grahn, auktoriserad, PWC, omval

Revisorsuppleant

Jens Persson, auktoriserad, PWC, omval

Ge ditt stöd till Hand in Hand

Gå med i vårt nyhetsbrev

Hjälp oss nå fler!

Dela på Linkedin